Botræning for STU elever

Elever på STU-uddannelsen har mulighed for at få botræning under deres uddannelse. Det betyder, at eleven bor i egen bolig med hjælp og støtte fra STU-pædagoger. Botræningen har til formål at opøve almene livskompetencer samt styrke den enkeltes beskæftigelsesmæssige muligheder.

Botræningstilbuddet er målrettet unge med en gennemsnitlig kognitiv funktionsevne, hvor de særlige støttebehov er betinget af psyko-sociale forhold gennem opvækst og ungdom, og hvor en målrettet socialpædagogisk indsats i botræningen kan bidrage til den unges almene personlige udviklings- og mestringsstrategier.

Målet er, at den enkelte efter 1-3 år kan tage selvstændigt ansvar for sit liv, herunder at flytte i egen bolig med et minimum antal støttetimer eller helt uden støtte. Det er desuden også målet, at den enkelte unge har opnået tilstrækkelige kompetencer til fastholdelse og gennemførelse af uddannelse og/eller arbejde under særlige eller ordinære vilkår.