Eksamen

Der er indgået ”Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet”. Aftalen indeholder et lille afsnit om FGU, som lyder:

”Partierne er også enige om, at elever på den forberedende grunduddannelse på grund af de særlige omstændigheder omkring undervisningen i foråret ikke skal til prøver i år, og at eleverne derfor får standpunktskarakterer i stedet for prøvekarakterer.”

I kan se hele nyheden her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-3-gere-og-2-hfere-skal-til-faerre-proever-til-sommer