Jordbrug, skovbrug og gartneri

Jordbrug, skovbrug og gartneri er for dig, der interesserer dig for natur og miljø. Der arbejdes med flere forskellige faglige temaer, der relaterer til beskæftigelsesområdet indenfor jordbrug, skovbrug og gartneri.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med naturgenopretning, hønsehold, gartneri/væksthus, produktion/ tjenesteydelser, kvalitetsforståelse, afsætning, branchekendskab og sikkerhed samt vejledning i biologiske og økologiske sammenhænge.

Undervisningen er praksisrettet og tilrettelægges med udgangspunkt i reel produktion af varer eller tjenesteydelser.

Som PGU- elev modtager du også undervisning i almene fag som dansk og matematik.

Se nærmere i fagbilagene Jordbrug, skovbrug og fiskeri.

Du finder Byg, bolig og anlæg på skolen i Kongerslev.