Hvad er Gastronomi og Event?

Gastronomi og Event er FGU Aalborgs nye linje indenfor mad og oplevelser.

Undervisningen tager udgangspunkt i fagbilagene Mad og ernæring samt Turisme, kultur og fritid.

Hvor foregår det?

Undervisningen foregår på Mou Hotel, som er en afdeling af FGU Aalborg.

Hvad lærer jeg på linjen Gastronomi og Event?

På Gastronomi og Event kommer du til at arbejde med mad, servicering og oplevelser.

På det faglige område får du en masse faglig viden indenfor de forskellige faglige discipliner.  På det sociale og personlige område lærer du, hvor vigtigt det er med fællesskab, fælles mål, og arbejdsglæde. Begge områder er vigtige forudsætninger, for at du selv kan lykkes, og for at vi sammen kan lykkes med opgaverne.

Du lærer at arbejde med råvarer og produktfremstilling inden for forskellige erhvervsgrupper, som fx kok, tjener, bager, konditor, slagter og cater.

Du lærer at lave mad! Du er med til at tilberede sund og varieret mad til skolens elever, og du kommer til at lave mad til små og store fester, til kurser, events og andre arrangementer.

Du lærer om sundhed og ernæring.

Du lærer om bæredygtighed, og hvordan man reducerer madspild.

Du lærer om rengøring og hygiejne i køkkenet.

Du lærer det faglige indhold i tjenerfaget. Helt overordnet lærer du om gastronomi og servering. Du får kompetencer til at kunne levere serviceydelser af høj kvalitet tilpasset forskellige målgrupper og arrangementer. Du lærer, hvordan din egen personlige fremtræden er afgørende, når du skal servere for både små og store selskaber, og du lærer om beklædning og udstyr, der hører til tjenerfaget.

Du lærer at planlægge og gennemføre events. På Mou Hotel har vi en række events i løbet af året, fx fredagsbuffet, jagtbuffet, julefrokost. Du kommer til at deltage både i planlægning og gennemførelse af i disse events. Du kommer igennem alle elementerne i processerne omkring en event: idégenerering, research, planlægning, markedsføring/PR, produktion, selve gennemførelsen, serviceringen, og nedlunkning/afslutning og evaluering. Du lærer at målrette indsatsen i forhold til den enkelte begivenhed, sådan både maden, drikkevarerne, opdækningen og pyntning af lokalet passer præcis til den enkelte event og dennes særlige kendetegn.

Teori og almene fag

Formålet med din FGU-uddannelse er, at du får kendskab til, erfaringer med og forståelse for forskellige områder af de faglige temaer. Dine erfaringer med det faglige indhold i Gastronomi og Event opnår du gennem de faglige og praktiske opgaver, mens den dybere forståelse for fagene indlæres gennem teoritimerne.

Du skal også have dansk og matematik. Begge fag er på FGU kendetegnet ved, at de har både en almen og en praksisrettet dimension. Det betyder, at en stor del af undervisningen i begge fag hænger tæt sammen med de faglige opgaver, du skal løse i din daglige praksis på Mou Hotel. Hvis du fx skal udarbejde et menuforslag til et bryllup, kan denne opgave både indgå i den faglige teoriundervisning, og i dansktimerne.

Du har mulighed for at afslutte både matematik og dansk på forskellige niveauer. Når du får udarbejdet din uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder og senere din forløbsplan her på FGU, vil vi sammen med dig vurdere, hvilket niveau der passer til dig. Mange afslutter på G-niveau, men også niveauerne E og D er en mulighed. Når du går til en afsluttende prøve i faget på dit niveau, vil du få en karakter efter 7-skalaen, og dit prøvebevis kan herefter være adgangsgivende til videre ungdomsuddannelse.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et autentisk miljø på Mou Hotel. Mou Hotel er et hotel i drift, lige fra overnattende gæster, til afvikling af fester og events samt alle dagligt forekommende opgaver på et hotel. Det betyder, at undervisningen altid tager udgangspunkt i dagens praktiske opgaver.

Faglige temaer

Hvert semester er planlagt med en række overordnede emner og temaer. Nedenfor kan du se de planlagte faglige temaer i efterårssemestret 2021

1.      Velkommen til semesteret 

2.      Kultur og traditionelle arrangementer

3.      Naturens spisekammer

4.      Vejledning og uddannelsesuger

5.      Vildt og danske råvarer

6.      Vi sætter rekorder

7.      Valgflæsk

8.      Mad og kultur

9.      Religion og jul i gamle dage

Hvor lang tid varer uddannelsen?

En FGU-uddannelse varer to år. Men samtidig er en FGU-uddannelse en individuel uddannelse, fordi du sammen med din UU-vejleder skal skrive i din uddannelsesplan, hvad dine mål er.

Når du starter hos os, laver vi sammen med dig din personlige forløbsplan, der beskriver nærmere, hvad der skal ske igennem dit forløb.

Gastronomi og Event er en fælles linje for de faglige temaer Mad og ernæring og Turisme, kultur og fritid. Du vil derfor lære fagligt stof og teknikker fra begge temaer. Men hvis du ønsker at slutte dit forløb med en faglig prøve på FGU niveau 3, skal du i god tid inden afslutningen beslutte dig for, hvilken retning du vil til prøve i. Vi hjælper dig både med din afklaringsproces, og med at målrette den sidste del af dit forløb, så du bliver klar til den afsluttende prøve.

Når du er godkendt til at komme ind på FGU-uddannelsen, er du berettiget til skoleydelse under hele forløbet.

Hvad får jeg ud af det?

Du får en solid faglig og personlig udvikling gennem forløbet, og du får godt fundament at stå på, når du kommer ind på en uddannelse.

Helt konkret bliver du godt rustet til at komme i gang med en erhvervsuddannelse. Det kan være tjeneruddannelsen eller gastronomuddannelsen. På gastronomuddannelsen kan du vælge mellem to retninger, enten speciale som kok eller indenfor smørrebrød og catering.

Men det kan også være andre uddannelser, som du har fået mod på at gå i gang med, både indenfor fritids- og eventområdet eller andre uddannelser, som du har fået mod og lyst til at kaste dig ud i.