Almen Grunduddannelse

AGU er for dig, der gerne vil blive bedre til almene fag for at få adgang til en ungdomsuddannelse.

AGU giver dig praksisrettet undervisning i almene fag. Du skal deltage i undervisning i dansk, matematik og enten identitet og medborgerskab eller PASE, samt et valgfrit fag.

Her er de 9 almene fag, som FGU Aalborg tilbyder:

• Dansk
• Dansk som andetsprog
• Matematik
• Engelsk
• Naturfag
• Samfundsfag
• Teknologiforståelse
• Identitet og medborgerskab
PASE(Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)

Du kan gå til afsluttende prøver i de almene fag, du har valgt og på det niveau, du er nået til.

Se nærmere i læreplanerne.