FGU Aalborg

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er for dig, der er under 25 år og ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse, mangler fag og karakterer eller er i tvivl om valg af uddannelse.

Uddannelsen gør dig klar til gymnasiet/ HF, erhvervsuddannelse eller job. Det er en individuel uddannelse tilrettelagt med udgangspunkt i din uddannelsesplan. Der er løbende optag på uddannelsen,
og det er muligt at gå på uddannelsen i op til 2 år.

På FGU Aalborg udbyder vi også den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Den retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse. Der er løbende optag på uddannelsen, der varer 3 år.

Kort om FGU

PÅ FGU starter de fleste elever på Basis.

Efter Basis kan du vælge mellem tre spor: Almen grunduddannelse AGU), Produktions grunduddannelse (PGU) eller Erhvervs grunduddannelse (EGU).

FGU Aalborg består af to skoler i henholdsvis Aalborg og Kongerslev.

Kort om STU

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er for unge med særlige behov.

Sidste om Covid19

FGU Aalborg er omfattet af nedlukningen i forbindelse med Covid19, og derfor modtager alle elever nødundervisning virtuelt frem til den 7. februar.

STU er ikke en del af nedlukningen, så er du STU-elev, skal du møde i skole som sædvanligt.

Selvom FGU er omfattet af nedlukningen, er der mulighed for som elev at møde ind på skolen ved særligt behov. Det aftales med elevens kontaktlærer.

Eleverne har stadig mødepligt. Det betyder, at elevens kontaktlærer skal kunne få fat i eleven, og at eleven skal være studieaktiv og deltage i den virtuelle undervisning.

Er eleven ikke studieaktiv, registreres eleven som fraværende og skoleydelse vil bortfalde.

FGU Aalborg optager fortsat nye elever gennem KUI. Så ønsker du at blive elev på FGU, skal du henvende dig til UU.

FGU Aalborg kan stadig kontaktes på telefon og mail. Se under KONTAKT i menuen.

Podcasts

Teater Kamikaze har i forbindelse med nedlukningen valgt at arbejde med Podcast – Nu et radioteater.

I stedet for at fokuserer på begrænsningerne ved ikke at kunne være sammen fysisk, bliver der fokuseret på fordelene ved at kunne samarbejde på tværs online.

Opgaven har været simpel…

  • Skab en podcast serie, med rødder i RadioTeater. (I 3 grupper)
  • Emnet SKAL være isolation, i en eller anden form.
  • Det skal være en fiktiv historie.
  • Historien må IKKE handle om corona (Covid-19)

Dette har udmøntet sig i 3 elevskabte Podcast serier. Hvor af de 3 første episoder nu er færdige.

2. episode i hver serie, udkommer d. 26. jan.

God lytte-lyst!

FGU Aalborg

  • Du bliver klædt på til den uddannelse eller det job, du drømmer om
  • Du er selv med til at skabe et studiemiljø hvor læring og trivsel går hånd i hånd
  • Du lærer både med hænderne og med hovedet
  • Du bliver en del af et fællesskab, hvor der tages hensyn til den enkelte

Hvordan bliver jeg elev på FGU Aalborg?

Det er din kommune, der bestemmer, om du må gå hos os, og derfor er det vigtigt at du taler med din vejleder i kommunen om at starte på FGU Aalborg.

Sammen med din vejleder i kommunen laver du målgruppevurdering og uddannelsesplan, og når du og din vejleder har besluttet, at du starter, skal du møde til indskrivning på FGU Aalborg.

Du kan også finde din vejleder via www,minvejleder.dk.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at komme videre, eller vil du høre mere om uddannelsen?