FGU Aalborg

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er for dig, der er under 25 år og ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse, mangler fag og karakterer eller er i tvivl om valg af uddannelse.

Uddannelsen gør dig klar til gymnasiet/ HF, erhvervsuddannelse eller job. Det er en individuel uddannelse tilrettelagt med udgangspunkt i din uddannelsesplan. Der er løbende optag på uddannelsen,
og det er muligt at gå på uddannelsen i op til 2 år.

På FGU Aalborg udbyder vi også den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Den retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse. Der er løbende optag på uddannelsen, der varer 3 år.

Kort om FGU

PÅ FGU starter de fleste elever på Basis.

Efter Basis kan du vælge mellem tre spor: Almen grunduddannelse AGU), Produktions grunduddannelse (PGU) eller Erhvervs grunduddannelse (EGU).

FGU Aalborg består af to skoler i henholdsvis Aalborg og Kongerslev.

Kort om STU

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er for unge med særlige behov.

Sidste om Covid19

Kære alle elever.

FGU Aalborg er en del af genåbningen fra 1. marts.

Vi arbejder på en god og tryg genåbning for alle, hvor vi sikre, at vi overholder alle retningslinjerne og laver gode løsninger for jeres trivsel og jeres undervisning.

Vi regner med en delvis genåbning fra mandag den 8. marts. Indtil da skal I forsætte jeres virtuelle undervisning sammen med jeres hold og jeres lærere, som I plejer, i hele uge 9.

Så snart vi har planlagt genåbningen, får I besked af jeres kontaktlærer om, hvordan I skal møde i skole, og hvordan I skal håndtere testning 2 gang om ugen.

Nyd det sidste af jeres ferie.

De bedste hilsner
Rikke Ørnberg,
Rektor

STU Er du STU-elev, skal du møde i skole som sædvanligt.

Eksamens nyt

På FGU afholdes der ikke eksamen frem til sommer. Det betyder, at alle elever på FGU, der skulle have været til eksamen i stedet gives en standpunktsbedømmelse i forlængelse af en individuel evalueringssamtale.

Læs mere om den politiske aftale her.

Podcasts

Teater Kamikaze har i forbindelse med nedlukningen valgt at arbejde med Podcast – Nu et radioteater.

I stedet for at fokuserer på begrænsningerne ved ikke at kunne være sammen fysisk, bliver der fokuseret på fordelene ved at kunne samarbejde på tværs online.

Opgaven har været simpel…

  • Skab en podcast serie, med rødder i RadioTeater. (I 3 grupper)
  • Emnet SKAL være isolation, i en eller anden form.
  • Det skal være en fiktiv historie.
  • Historien må IKKE handle om corona (Covid-19)

Dette har udmøntet sig i 3 elevskabte Podcast serier.

God lytte-lyst!

FGU Aalborg

  • Du bliver klædt på til den uddannelse eller det job, du drømmer om
  • Du er selv med til at skabe et studiemiljø hvor læring og trivsel går hånd i hånd
  • Du lærer både med hænderne og med hovedet
  • Du bliver en del af et fællesskab, hvor der tages hensyn til den enkelte

Hvordan bliver jeg elev på FGU Aalborg?

Det er din kommune, der bestemmer, om du må gå hos os, og derfor er det vigtigt at du taler med din vejleder i kommunen om at starte på FGU Aalborg.

Sammen med din vejleder i kommunen laver du målgruppevurdering og uddannelsesplan, og når du og din vejleder har besluttet, at du starter, skal du møde til indskrivning på FGU Aalborg.

Du kan også finde din vejleder via www,minvejleder.dk.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at komme videre, eller vil du høre mere om uddannelsen?