Dengang med nærhed, før corona

Før Corona nærhed på teaterlinien.

FGU Aalborg

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er for dig, der er under 25 år og ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse, mangler fag og karakterer eller er i tvivl om valg af uddannelse.

Uddannelsen gør dig klar til gymnasiet/ HF, erhvervsuddannelse eller job. Det er en individuel uddannelse tilrettelagt med udgangspunkt i din uddannelsesplan. Der er løbende optag på uddannelsen,
og det er muligt at gå på uddannelsen i op til 2 år.

På FGU Aalborg udbyder vi også den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Den retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse. Der er løbende optag på uddannelsen, der varer 3 år.

FGU Aalborg består af to skoler i henholdsvis Aalborg og Kongerslev.

Kort om FGU

PÅ FGU starter de fleste elever på Basis.

Efter Basis kan du vælge mellem tre spor: Almen grunduddannelse AGU), Produktions grunduddannelse (PGU) eller Erhvervs grunduddannelse (EGU).

Kort om STU

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er for unge med særlige behov.

Vi har fået en ny uddannelse i Danmark – hvorfor og for hvem?

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

FGU er dermed målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Med Forberedende Grunduddannelse får du

• Hjælp og støtte så du bliver klædt på til den uddannelse eller det job, du drømmer om
• Et studiemiljø hvor læring og trivsel går hånd i hånd
• Mulighed for at lære både med hænderne og med hovedet
• En aktiv og varieret hverdag

Hvordan bliver jeg elev på FGU Aalborg?

Det er din kommune, der bestemmer, om du må gå hos os, og derfor er det vigtigt at du taler med din vejleder i kommunen om at starte på FGU Aalborg.

Sammen med din vejleder i kommunen laver du målgruppevurdering og uddannelsesplan, og når du og din vejleder har besluttet, at du starter, skal du møde til indskrivning på FGU Aalborg.

Du kan også finde din vejleder via www,minvejleder.dk.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at komme videre, eller vil du høre mere om uddannelsen?