FGU Aalborg

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er for dig, der er under 25 år og ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse, mangler fag og karakterer eller er i tvivl om valg af uddannelse.

Uddannelsen gør dig klar til gymnasiet/ HF, erhvervsuddannelse eller job. Det er en individuel uddannelse tilrettelagt med udgangspunkt i din uddannelsesplan. Der er løbende optag på uddannelsen,
og det er muligt at gå på uddannelsen i op til 2 år.

På FGU Aalborg udbyder vi også den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Den retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse. Der er løbende optag på uddannelsen, der varer 3 år.

Kort om FGU

PÅ FGU starter de fleste elever på Basis.

Efter Basis kan du vælge mellem tre spor: Almen grunduddannelse AGU), Produktions grunduddannelse (PGU) eller Erhvervs grunduddannelse (EGU).

FGU Aalborg består af to skoler i henholdsvis Aalborg og Kongerslev.

Kort om STU

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er for unge med særlige behov.

Trivselsundersøgelse

D. 7. og 11. december i Kongerslev og d. 8. og 10. i Aalborg, skal vores elever deltage i en trivselsmåling udarbejdet af Børne- og undervisningsministeriet. Målingen er én af flere undersøgelser/målinger, som bliver udfoldet på FGU-institutionerne i de kommende år med det formål at forsyne os med data i forhold til eventuelle udviklings- og fastholdelsesområder i kvalitetsarbejdet med de tre retningsgivende mål for FGU:

  • De unges overgang til uddannelse eller beskæftigelse
  • De unges trivsel
  • De unges fravær

Seneste tiltag mod COVID 19 på børne og undervisningsområdet

Elever  på ungdomsuddannelser, og herunder også FGU Aalborg skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen.
Elever skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning.

Undervisere på ungdomsuddannelser der underviser i mere end to hold / værksteder  i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visirer.

Ovennævnte tiltag på børne- og undervisningsområdet træder i kraft den 29. oktober og gælder til den 2. januar 2021.

Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside

FGU Aalborg

  • Du bliver klædt på til den uddannelse eller det job, du drømmer om
  • Du er selv med til at skabe et studiemiljø hvor læring og trivsel går hånd i hånd
  • Du lærer både med hænderne og med hovedet
  • Du bliver en del af et fællesskab, hvor der tages hensyn til den enkelte

Hvordan bliver jeg elev på FGU Aalborg?

Det er din kommune, der bestemmer, om du må gå hos os, og derfor er det vigtigt at du taler med din vejleder i kommunen om at starte på FGU Aalborg.

Sammen med din vejleder i kommunen laver du målgruppevurdering og uddannelsesplan, og når du og din vejleder har besluttet, at du starter, skal du møde til indskrivning på FGU Aalborg.

Du kan også finde din vejleder via www,minvejleder.dk.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at komme videre, eller vil du høre mere om uddannelsen?